Maandag 27 september 2021 geen school : jaarmarkt in Londerzeel

Contact


Adres:
Kerkhofstraat 43
1840 Londerzeel

Telefoon: 052/30.31.07

E-mail: directie@minivirgo.be

Secretariaat: 052/30.31.07

Onze school is verbonden aan


Lagere school Virgo Sapiens

Directeur: Marc de Bleser

Adres:
Heldenplein 3
1840 Londerzeel

Telefoon: 052 30 28 78

E-mail: directie@lsvirgo.be

Secundaire afdeling Virgo Sapiens

Directeur: Danny Van Buggenhout

Adres:
Heldenplein 6
1840 Londerzeel

Telefoon: 052 30 14 19

E-mail: dvanbuggenhout@virgosapiens.be

Schoolbestuur


- Voorzitter:
Dhr. Pauwels Dirk

- Algemeen directeur:
Dhr. Van Buggenhout Danny

- Leden:
Dhr. Schouwers Marc, Dhr. Luc Van Laer, Dhr. Geessels Dirk, Dhr. Van Buggenhout Willy, Mevr. Van Renterghem Karen; Mevr. De Roeck Tania; Dhr. De Roy David

Ouderraad


Onze school heeft eenzelfde ouderraad voor kleuterschool en lagere school.
Samen met directie en teamleden vergaderen zij en werken ze projecten uit ten voordele van de kinderen.
Elke ouder kan aansluiten. Als school juichen we dit zeker toe. De draagkracht van sterke (sch)ouders komt de kinderen zeker ten goede.

Schoolraad


De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van personeelsleden uit beide afdelingen en afgevaardigden van de ouders. Ook de directies zijn aanwezig op deze vergaderingen. Afgevaardigden van de lokale gemeenschap zijn er voorlopig niet.
De schoolraad heeft informatie- en adviesrecht. Samen beslissen ze 3x/jaar over vakantiedagen, aanpassingen in het schoolreglement, ...

Scholengemeenschap


Onze school behoort tot de scholengemeenschap Noordwest-Brabant, en bestaat samen uit zeven katholieke scholen.

De administratieve zetel en het correspondentieadres is
Ges. Vrije Katholieke Basisschool De Pepel, Mechelseweg 96, 1880 Kapelle o/d Bos

1. Gesub. Vrije lagere school Virgo Sapiens, Heldenplein 3, Londerzeel
2. Gesub. Vrije Basisschool De Pepel en De Kiem, Mechelseweg 96, Kap. o/d Bos
3. Gesub. Vrije Basisschool Karamba, Grotstraat 8, Ramsdonk
4. Gesub. Vrije Basisschool Sint Amandus, Kloosterstraat 21, Malderen
5. Gesub. Vrije basisschool De Heide, Topmolen 77, Londerzeel St.Jozef
6. Gesub. Vrije Kleuterschool de Huffeltjes, Schoolstraat 2, Steenhuffel
7. Gesub. Vrije kleuterschool Virgo sapiens, Kerkhofstr.43, Londerzeel

Coördinerend directeur: Marc de Bleser 052 30 28 78