Maandag 27 september 2021 geen school : jaarmarkt in Londerzeel

Gezondheidsbeleid in Mini VirgoOnze school neemt reeds geruime tijd milieuzorg ter harte.

Afvalbeleid:
We zorgen samen voor zo weinig mogelijk afval en sorteren waar mogelijk. Dat houdt de inhoud van onze vuilnisbakken steeds tot een minimum beperkt.
 1. Boterhammen brengen we mee in een afwasbare brooddoos met naam, geen plastiekfolie, aluminiumfolie of boterhammenpapier in onze school.
 2. Koeken zonder papiertje of fruit worden meegebracht in een afwasbaar doosje met naam.
 3. Drank brengen we mee in een goed afsluitbare drinkbus met naam. Geen brik of blik in onze school.
 4. In de klas krijgen we ’s middags drank uit afwasbare bekers. Geen rietjes voor de vuilnisbak.Voor de afwas krijgen we hulp uit de lagere school. Leerlingen van het zesde leerjaar komen vrijwillig afwassen.
 5. We hergebruiken bedrukt papier, posters,… om op te tekenen of schilderen.
Gezondheidsbeleid:
 1. We promoten gezonde tussendoortjes. Op woensdag brengen we alleen groenten of fruit mee naar school. Op andere dagen zouden we dat ook fijn vinden, maar is het niet verplicht. Snoep, chocolade, chips zijn verboden op school.
 2. Bij kookactiviteiten en feesten wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding: soep, fruit,.. We bieden alleen gezonde dranken aan op school: water, melk en appelsap.
 3. We werken aan gezonde manieren van omgaan met elkaar. Hoe ruzies oplossen, hoe een gezonde dosis weerbaarheid aan de dag brengen, hoe op een aanvaardbare manier je mening uiten,… zodat ook de psychologische en sociale ontwikkeling van de kinderen sterker wordt. In de kleuterschool komt pestgedrag weinig voor. Mocht er toch sprake van zijn, worden ouders en kinderen hierbij betrokken om het samen weer in goede banen te krijgen.
 4. Beweging voor kinderen is uitermate belangrijk. Onze kinderen leven meer dan vroeger in een zitcultuur wat hun ontwikkeling niet ten goede komt. Ze zitten hun eerste levensjaren in een maxicosi, zitten in de auto, zitten voor TV, zitten voor computer,… We willen ouders van jonge kinderen bewust maken van het feit dat veel beweging de algemene ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Veel problemen met schoolrijpheid worden pas rond 6 jaar zichtbaar en kunnen soms voorkomen worden door extra aandacht voor beweging vanaf babyleeftijd. In onze school krijgen kinderen 2 lesuren bewegingsopvoeding per week, aansluitend doen ze regelmatig aan schrijfdans. We hebben een fietsenberging met heel wat driewielers, loopfietsen en eerste kinderfietsen. We promoten we ook te voet of per fiets naar school komen. We leren kinderen fietsen zonder zijwieltjes vanaf 4 jaar (in het voorjaar, i.s.m. ouders). Onze speeltuin wordt weldra heraangelegd om nog meer uitdaging te bieden.
 5. Hygiëne: handen wassen, toiletgewoonten, zakdoekgebruik, hand voor de mond bij hoesten of niezen, vloer vegen, tafels afwassen, voeten vegen, opruimen in het algemeen. Stilaan worden kleuters erin ondergedompeld volgens wat ze aankunnen op hun leeftijd.
 6. Verluchten van lokalen. Onze ruimtes zijn allen voorzien van verluchtingsroosters zodat er continu verse lucht kan binnen komen. De polyvalente zaal beschikt over een automatisch verluchtingssysteem. In alle klassen en gangen kunnen vensters opengezet worden.
 7. Luizencontrole gebeurt 3 maal per jaar, telkens na een verlofperiode door het kriebelteam. Het kriebelteam bestaat uit een groep ouders die discreet alle kinderen nakijken. Er is ook een opvolgcontrole als het nodig zou blijken. Ouders krijgen begeleidende brieven mee van hoe ze het probleem snel en met succes kunnen verhelpen. We stimuleren ouders melding te maken wanneer er luizen opduiken om er snel halt aan te roepen. Luizen krijgen heeft niets met hygiëne te maken, het is een “gratis” ongemak dat bij iedereen kan voorkomen.
 8. Bij zieke kinderen bellen we ouders op om hen af te halen. Ze blijven thuis om te kunnen genezen en om de andere kinderen en juffen niet te besmetten.
 9. Al wat groeit: In de klas worden soms plantjes gekweekt. Af en toe komt er een huisdier logeren. In onze speel- en plantentuin is plaats voor milieueducatie die kan wisselen van seizoen tot seizoen. Zowel planten, diertjes als kunst vinden er hun plaatsje. De verschillende vogelkastjes zorgen het hele jaar door voor prettige waarnemingsmomenten.
 10. We proberen geluidsoverlast te beperken. We maken kinderen attent op gezond stemgebruik door o.a. roepen af te raden. We zorgen ervoor dat klasdecibels door drukte bij spel beperkt blijven. We eten ’s middag in de klas zodat kinderen niet blootgesteld worden aan grote groepen die extra geluidsoverlast produceren. Zo ontstaat vanzelf een gezonder eetklimaat.
 11. We hebben een verzamelpunt voor oude batterijen.

Gezonde voeding:

Tip en tricks voor gezonde tussendoortjes

1, 2, 3 Aan Tafel

Gezond eten hoeft niet duur te zijn

Samenvatting Groeiwijzer

De actieve voedingsdriehoek voor kleuters

Luizenbestrijding (natkam methode):