Inschrijven kan op 23 maart tussen 10uur en 12uur.

MOS = Milieuzorg Op SchoolScholen kunnen in samenwerking met de provincie Vlaams Brabant initiatieven opzetten voor duurzame milieueducatie bij kinderen. Samen wordt er nagedacht over hoe je als school steeds sterker kan worden hierin. Afhankelijk van de verschillende ondernomen acties, kan een school hiermee logo’s en subsidies verdienen.

Onze school behaalde reeds meerdere MOSlogo’s!2009:
We behaalden ons eerste MOSlogo (milieuzorg algemeen) en eerste MOSmobilogo (verkeer en mobiliteit) en kregen subsidies voor onze goedgekeurde projecten ter waarde van € 1500.
We stelden voor het eerst een MOSteam samen en bedachten onze eerste interventies: maandelijkse wandeltochten naar school onder begeleiding van juffen zodat ouders hun auto’ s verder weg parkeerden en zorgden voor minder verkeer rond de schoolpoort en een zuiverdere lucht.
Autoluwe dagen waarbij fietsverkeer of wandelen voorop stonden.
Ons schoolfeest was een grote gezinsfietstocht. Er kwamen politieagenten op school met een combi voor verkeerseducatie, een fietsenmaker controleerde alle aanwezige fietsen met hulp van kleuters.
We werkten rond luchtvervuiling met Floepje.
Onze inspanningen werden beloond door de provincie. Met de subsidies bouwden we een fietsenstalling, kochten we fluohesjes voor wandelingen.

2010:
We behaalden ons tweede MOSlogo en ook een tweede MOSmobilogo. We kregen subsidies ter waarde van € 997,04.
We leerden de kinderen van 4 en 5 jaar fietsen zonder zijwieltjes op school, hadden een gezamelijke verkeersweek, deden mee aan zichtbaarheidsweken van de lagere school met controlestempels, organiseerden een verkoop van tweedehands fietsen, in het schoolreglement werden schoolfietsen vermeld. Ook het verzamelen van oude batterijen werd weer nieuw leven ingeblazen.
Tijdens onze autoluwe dagen kleefden kinderen die te voet of met de fiets naar school kwamen een wit watje op een wolk naast Floepje, zo werd schonere lucht gevisualiseerd voor de hele school. Onze acties werden tentoon gesteld in een MOSnieuwshoekje vooraan aan de schoolpoort.
Met het subsidiegeld kochten we verkeerslichten en geluidsagenten, wandellinten voor uitstappen, loopfietsen en kinderboeken rond verkeer.

2012:
Het Octopusproject en de verkeersveiligheid rond scholen.

Sinds 2005 werken we samen met andere scholen, gemeente en politie. Er werd op regelmatige basis nagedacht over infrastructuur, educatie, veiligheid, eenrichtingsverkeer, fietswegen en informatieverstrekking naar ouders. Na jarenlange samenwerking met de gemeente Londerzeel rond verkeersveiligheid kwamen we in 2012 in een eindfase.
Onze inspanningen werden beloond met felkleurige Octopuspalen voor de schoolpoort om automobilisten attenter te maken op de aanwezigheid van zwakke weggebruikers.

2013:
Plannen maken voor de aanleg van een milieuvriendelijke tuin om te spelen, tuinieren,...
Hier werken we volop aan... wordt vervolgd.
Zin om mee te werken, geef een seintje!