Opendeurdag 6 februari 2021 afgelast wegens Corona! Alle info mbt het Coronavirus vind je onder de rubriek Virgofoon en Coronanieuws. Klik op deze banner voor nuttige links naar boekjes, filmpjes en doe-activiteiten voor je kleuter.
Opendeur schooljaar 2021-2022


De opendeurdag voor nieuwe kleuters zal doorgaan op 6 februari 2021 van 10 tot 12u.
(afhankelijk van de op dat moment geldende Corona maatregelen).

Online aanmelden voor inschrijving


De Vlaamse overheid heeft beslist dat alle scholen met een beperkte leerlingencapaciteit met een online aanmeldingssysteem moeten werken. Dit geldt voor alle Londerzeelse scholen, zowel gemeentelijke scholen als vrije scholen. Hoeveel kinderen zich kunnen inschrijven in een school, wordt dus beperkt. Dat is nodig om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.

Hier kan je een stappenplan bekijken over hoe je concreet aan te melden op het online systeem.
  - Verzilveren inschrijvingen kleuters Mini Virgo: op zaterdag 8 mei tussen 10u en 12u (tenzij niet toegelaten o.w.v. corona).
  - Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen personeel: van 1 februari 2021 tot 12 februari 2021.
  - Alle kleuters van onze 3e kleuterklassen zijn automatisch ingeschreven in het 1e leerjaar van de lagere school (voor schooljaar 2021-2022).


Inschrijvingsstop


Belangrijke informatie i.v.m. de maximumcapactiteit kan je hier downloaden.

Hoeveel vrije plaatsen er zijn op Mini Virgo voor schooljaar 2021-2022 is binnenkort te raadplegen via de website van gemeente Londerzeel.

Voor het huidig schooljaar 2020-2021 zijn nog onderstaande plaatsen beschikbaar:
  - geboortejaar 2015 : volzet
  - geboortejaar 2016 : volzet
  - geboortejaar 2017 : nog 2 vrije plaatsen
  - geboortejaar 2018 : nog 6 vrije plaatsen


Bereken de instapdatum van een peuter:


http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter


Instapdata schooljaar 2020-2021


Je kan de instapmomenten + kijkuurtjes voor het schooljaar 2020-2021 hier downloaden.


Je kan de instapmomenten + kijkuurtjes voor het schooljaar 2021-2022 hier downloaden.


Schoolreglement


Je kan het schoolreglement hier downloaden.


Schooltoeslag


Meer info omtrent de schooltoeslag kan je hier downloaden (Nederlands).
Meer info omtrent de schooltoeslag kan je hier downloaden (Frans).
Meer info omtrent de schooltoeslag kan je hier downloaden (Engels).