Opendeur schooljaar 2022-2023


De opendeurdag voor nieuwe kleuters 2020 en schoolverandering: zaterdag 5 februari 2022 tussen 10u00 en 12u00. Je inschrijven voor de opendeurdag hier!

Online aanmelden voor inschrijving


De Vlaamse overheid heeft beslist dat alle scholen met een beperkte leerlingencapaciteit met een online aanmeldingssysteem moeten werken. Dit geldt voor alle Londerzeelse scholen, zowel gemeentelijke scholen als vrije scholen. Hoeveel kinderen zich kunnen inschrijven in een school, wordt dus beperkt. Dat is nodig om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.

Hier kan je een stappenplan bekijken over hoe concreet aan te melden op het online systeem.

  - Verzilveren inschrijvingen kleuters Mini Virgo: omwille van Corona enkel mogelijk na telefonische afspraak (telefoon: 052/30.31.07) .

  - Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen personeel: van 31 januari 2022 tot 11 februari 2022.

  - Alle kleuters van onze 3e kleuterklassen zijn automatisch ingeschreven in het 1e leerjaar van de lagere school (voor schooljaar 2022-2023).

Klik HIER om naar website te gaan om je kind aan te melden.


Inschrijvingsstop


Belangrijke informatie i.v.m. de maximumcapactiteit kan je hier downloaden.

Hoeveel vrije plaatsen er zijn op Mini Virgo voor schooljaar 2022-2023 is binnenkort te raadplegen via de website van gemeente Londerzeel.

Voor het huidig schooljaar 2021-2022 zijn nog onderstaande plaatsen beschikbaar:
  - geboortejaar 2016 : volzet
  - geboortejaar 2017 : volzet
  - geboortejaar 2018 : nog 6 vrije plaatsen
  - geboortejaar 2019 : nog 21 vrije plaatsen


Bereken de instapdatum van een peuter:


http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter


Instapdata schooljaar 2021-2022


Je kan de instapmomenten + kijkuurtjes voor het schooljaar 2021-2022 hier bekijken.


Je kan de instapmomenten + kijkuurtjes voor het schooljaar 2022-2023 hier bekijken.


Schoolreglement


Je kan het schoolreglement hier bekijken.

Om het reglement te downloaden naar documenten: rechtermuisknop op "hier" -> "Link opslaan als".

Schooltoeslag


Meer info omtrent de schooltoeslag kan je hier bekijken (Nederlands).
Plus d´infos sur l´allocation scolaire peuvent être trouvées ici (Français).
More info regarding school allowance is available here (English).

Om het infodocument omtrent schooltoeslag te downloaden naar documenten: klik met rechtermuisknop op "hier" -> "Link opslaan als".