Klik op deze banner voor nuttige links naar boekjes, filmpjes en doe-activiteiten voor je kleuter tijdens deze Corona periode.


Informatie Corona

Vanaf dinsdag 2 juni wordt het kleuteronderwijs voltijds heropgestart!
Lees zeker de infobrief voor meer details via deze link.

De voor- en naschoolse opvang door INFANO is in onze kleuterschool
(enkel voor de kinderen van Mini Virgo (max 24 kleuters)).
Enkel de juffen en de mensen van INFANO betreden de lokalen!
HANDHYGIËNE BLIJFT DE BELANGRIJKSTE NA TE KOMEN MAATREGEL!

Online aanmelden voor inschrijving


De Vlaamse overheid heeft beslist dat alle scholen met een beperkte leerlingencapaciteit met een online aanmeldingssysteem moeten werken. Dit geldt voor alle Londerzeelse scholen, zowel gemeentelijke scholen als vrije scholen. Hoeveel kinderen zich kunnen inschrijven in een school, wordt dus beperkt. Dat is nodig om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.

Meer informatie kan je hier lezen.

Hier kan je een stappenplan bekijken over hoe je concreet aan te melden op het online systeem.

Inschrijvingsstop


Belangrijke informatie i.v.m. de maximumcapactiteit kan je hier downloaden.

De plaatsen voor leerlingen geboren in 2015, 2016 en 2017 zijn helaas reeds volzet! Inschrijven is dus enkel mogelijk op een reservelijst.


Bereken de instapdatum van een peuter:


http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Instapdata schooljaar 2019-2020


Ontmoetingsdag voor het nieuwe schooljaar 2019-2020:
Donderdag 29 augustus van 16u30 tot 18u


Je kan de instapmomenten + kijkuurtjes voor het schooljaar 2019-2020 hier downloaden.

Je kan de instapmomenten + kijkuurtjes voor het schooljaar 2020-2021 hier downloaden.

Schoolreglement


Je kan het document hier downloaden.