Klik op deze banner voor nuttige links naar boekjes, filmpjes en doe-activiteiten voor je kleuter tijdens deze Corona periode.


Informatie Corona

Vanaf dinsdag 2 juni wordt het kleuteronderwijs voltijds heropgestart!
Lees zeker de infobrief voor meer details via deze link.

De voor- en naschoolse opvang door INFANO is in onze kleuterschool
(enkel voor de kinderen van Mini Virgo (max 24 kleuters)).
Enkel de juffen en de mensen van INFANO betreden de lokalen!
HANDHYGIËNE BLIJFT DE BELANGRIJKSTE NA TE KOMEN MAATREGEL!

Peuters en 1ste kleuterklas

Juf Nele

Juf Melissa (moederschapsverlof)

foto_juf_alt_tekst foto_juf_alt_tekst