Contact


Adres:
Kerkhofstraat 43
1840 Londerzeel

Telefoon: 052/30.31.07

E-mail: directie@minivirgo.be

Secretariaat: 052/30.31.07Onze school is één van de afdelingen van vzw Virgo Sapiens


VZW Virgo Sapiens

Heldenplein 6
1840 Londerzeel

Lagere School Virgo

Heldenplein 3
1840 Londerzeel
052/30.28.78
directie@virgolager.be
Directeur: Marc De Bleser

Virgo De Heide

Topmolen 77
1840 Londerzeel Sint-Jozef
052/30.98.98
directie@virgodeheide.be
Directeur: Els Wauters

Virgo Secundair

Heldenplein 6
1840 Londerzeel
052/30.14.19
info@virgosecundair.be
Directeur: Danny Van Buggenhout

Virgo Amandus Malderen

Kloosterstraat 21
1840 Malderen
052/33.25.71
info@virgoamandus.be
Directeur: Marco Fiore

De Huffeltjes Virgo

Schoolstraat 2
1840 Steenhuffel
052/30.02.20
info@virgodehuffeltjes.be
Directeur: Evelyne DehertoghSchoolbestuur


- Voorzitter:
Dhr. Pauwels Dirk

- Algemeen directeur:
Dhr. Van Buggenhout Danny

- Leden:
Dhr. Schouwers Marc, Dhr. Luc Van Laer, Dhr. Geessels Dirk, Dhr. Van Buggenhout Willy, Mevr. Van Renterghem Karen; Mevr. De Roeck Tania; Dhr. De Roy David

Ouderraad


Onze school heeft eenzelfde ouderraad voor kleuterschool en lagere school.
Samen met directie en teamleden vergaderen zij en werken ze projecten uit ten voordele van de kinderen.
Elke ouder kan aansluiten. Als school juichen we dit zeker toe. De draagkracht van sterke (sch)ouders komt de kinderen zeker ten goede.

Schoolraad


De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van personeelsleden uit beide afdelingen en afgevaardigden van de ouders. Ook de directies zijn aanwezig op deze vergaderingen. Afgevaardigden van de lokale gemeenschap zijn er voorlopig niet.
De schoolraad heeft informatie- en adviesrecht. Samen beslissen ze 3x/jaar over vakantiedagen, aanpassingen in het schoolreglement, ...

Scholengemeenschap


Onze school behoort tot de scholengemeenschap Noordwest-Brabant, en bestaat samen uit zeven katholieke scholen.

De administratieve zetel en het correspondentieadres is
Ges. Vrije Katholieke Basisschool De Pepel, Mechelseweg 96, 1880 Kapelle o/d Bos

1. Gesub. Vrije Lagere School Virgo Sapiens, Heldenplein 3, Londerzeel -> Virgo Lager
2. Gesub. Vrije Basisschool De Pepel en De Kiem, Mechelseweg 96, Kap. o/d Bos -> Kobos campus De Pepel en De Kiem
3. Gesub. Vrije Basisschool Karamba, Grotstraat 8, Ramsdonk -> Kobos campus Karamba
4. Gesub. Vrije Basisschool Sint Amandus, Kloosterstraat 21, Malderen -> Virgo Amandus Malderen
5. Gesub. Vrije Basisschool De Heide, Topmolen 77, Londerzeel St. Jozef - > Virgo De Heide
6. Gesub. Vrije Kleuterschool De Huffeltjes, Schoolstraat 2, Steenhuffel -> Virgo De Huffeltjes
7. Gesub. Vrije kleuterschool Virgo sapiens, Kerkhofstr.43, Londerzeel -> Mini-Virgo

Coördinerend directeur:

Wendy Bulterys : wendybulterys@kobos.be
015/71.18.01