De kracht van verbinden

Dit schooljaar zal verbinden onze leidraad zijn.

We weten dat we niet zonder verbinding kunnen en dat we creatief en inventief moeten zijn om aangepaste vormen te bedenken. We gaan op zoek naar inspiratiebronnen en maken er dankbaar gebruik van dat we een katholieke dialoogschool zijn.

img_Als_bomen_vertellen

Hierbij zal “hoop” ons bindmiddel zijn! Hoopvol naar de toekomst kijken met volgende acht wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de inspiratie van je eigen school. Ze helpen je om onderweg vreugde te vinden en de kracht van verbinden indringend te ervaren.

Van maand tot maand nemen we dit onder de loep waarbij Leeftocht en Naomie enkele van onze bronnen zijn. “De kracht van verbinden” wordt op kleuterniveau gebracht namelijk als titel “Als bomen vertellen”.

Verbinding is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven.