Klik op deze banner voor nuttige links naar boekjes, filmpjes en doe-activiteiten voor je kleuter tijdens deze Corona periode.


Informatie Corona

Vanaf dinsdag 2 juni wordt het kleuteronderwijs voltijds heropgestart!
Lees zeker de infobrief voor meer details via deze link.

De voor- en naschoolse opvang door INFANO is in onze kleuterschool
(enkel voor de kinderen van Mini Virgo (max 24 kleuters)).
Enkel de juffen en de mensen van INFANO betreden de lokalen!
HANDHYGIËNE BLIJFT DE BELANGRIJKSTE NA TE KOMEN MAATREGEL!

Pedagogisch project "Een gezonde geest in een gezond lichaam!"


Hoe gaan we dat doen?

Woensdag is FRUIT - en GROENTENDAG! Die dag brengen we geen boterhammen, yoghurt, koeken, ... mee.

We doen mee aan de STRAP-week.

Voldoende NACHTRUST is belangrijk voor onze kinderen daarom werken we ook met ‘Droom zacht’ een educatief pakket van de mutualiteit om kinderen aan te leren dat voldoende slapen belangrijk is!

Twee keer in de week krijgen we een uurtje TURNEN. Ook krijgen we geregeld BEWEGINGSTUSSENDOORTJES in de klas!

Jaarlijks organiseren we zowel voor onze jongste als onze oudste kinderen een SPORTDAG.