Maandag 27 september 2021 geen school : jaarmarkt in Londerzeel

Pedagogisch project "Een gezonde geest in een gezond lichaam!"


Hoe gaan we dat doen?

Woensdag is FRUIT - en GROENTENDAG! Die dag brengen we geen boterhammen, yoghurt, koeken, ... mee.

We doen mee aan de STRAP-week.

Voldoende NACHTRUST is belangrijk voor onze kinderen daarom werken we ook met ‘Droom zacht’ een educatief pakket van de mutualiteit om kinderen aan te leren dat voldoende slapen belangrijk is!

Twee keer in de week krijgen we een uurtje TURNEN. Ook krijgen we geregeld BEWEGINGSTUSSENDOORTJES in de klas!

Jaarlijks organiseren we zowel voor onze jongste als onze oudste kinderen een SPORTDAG.