Inschrijven kan op 23 maart tussen 10uur en 12uur.

Pedagogisch project "Voel je wel in je vel!"


Hela, ho, is je koffer klaar? Want we gaan weer op stap dit jaar.
Pak maar in als je denkt oké, hier maak ik jou gelukkig mee. Een koffer vol moed, talent, lach, droom, respect,...
Pak die koffer heel snel in en denk goed na wat je hebben wil.
Want dit wordt een heel tof jaar, pak nu je koffer en maak je klaar!

Enige tijd geleden hebben we met ons team besloten om op school aandacht te besteden aan “sociale vaardigheden“.
Hier leren kinderen met zichzelf en elkaar om te gaan, ze leren een ruzie uitpraten, ze leren samenwerken met anderen en leren op te komen voor zichzelf. Al deze vaardigheden zijn belangrijk om later in de maatschappij goed te functioneren.

Hoe gaan we dat doen: Elke maand gaan we aandacht schenken aan een attitude, deze wordt eerst in groep meegedeeld en nadien ook in de klassen, de attitudes worden visueel voorgesteld d.m.v. een foto of pictogram. (worden opgehangen in een koffer op oog hoogte van de kinderen in de turnzaal)
Elke maand wordt er via de Virgofoon gecommuniceerd over de attitude van de maand, zo hebben jullie als ouder een zicht op de vaardigheid die we je kind willen bijbrengen.